DUURZAAMHEID

Dit project past in de Europese en Belgische klimaat- en energiedoelstellingen. Het maakt het mogelijk dat er minder fossiele brandstoffen hoeven aangesproken te worden voor verwarmingstoepassingen. Doordat er minder fossiele brandstoffen gebruikt worden, daalt ook de CO2 uitstoot.

Door mouterijgroep Boortmalt en 3200 woningen van Woonhaven van warmte te voorzien, wordt de uitstoot van 35.000 ton CO2 per jaar vermeden. Als later nog meer afnemers en leveranciers aansluiten, kan die besparing oplopen tot 80.000 ton COper jaar.

Daarnaast kan Boortmalt een grote hoeveelheid aardgas (= fossiele brandstof) besparen, vergelijkbaar met de gemiddelde jaarlijkse aardgasconsumptie van ongeveer 10.000 gezinnen. Ook de gezinnen zullen niet langer aardgas maar wel restwarmte gebruiken om hun woningen te verwarmen. 

Voor Indaver betekent de levering van restwarmte een verhoging van de energie-efficiƫntie van haar verwerkingsinstallatie in Antwerpen. De warmte die vrijkomt bij de thermische verwerking van afvalstoffen wordt omgezet naar elektriciteit. Maar dan nog blijft er, ter hoogte van de turbine, een belangrijke hoeveelheid restwarmte over. Zonder dit warmtenet wordt de restwarmte niet volledig benut.

Wanneer in de toekomst bijkomende afnemers of leveranciers aansluiten, zal een bijkomende vermindering van CO2-uitstoot en besparing op fossiele brandstoffen gerealiseerd worden.