PROJECTPARTNERS

Voor dit project bundelden tal van partners hun krachten. Een dergelijk grootschalig project kan enkel succesvol zijn wanneer het in samenwerkingsverband wordt opgezet. Het Vlaamse klimaat- en energiebeleid schept een gunstig klimaat om (rest)warmtenetwerken te stimuleren. Daarnaast moeten leverancier(s) en afnemers van warmte samen gebracht worden. Om financieel haalbaar te zijn, zijn warmtegebruikers nodig die zich voor een lange periode engageren om de warmte af te nemen van het netwerk. Tot slot is een transportmaatschappij nodig die de investering, de bouw en de exploitatie op zich neemt en die zorgt dat de warmte van leverancier naar gebruiker wordt gebracht.

Stad Antwerpen

De stad Antwerpen wil in de toekomst zoveel mogelijk gebouwen verwarmen op een duurzame manier. Warmtenetten zijn een belangrijk instrument om de uitstoot van fossiele brandstoffen zoals CO2 drastisch te verminderen.

Indaver en Port of Antwerp-Bruges

Indaver en Port of Antwerp-Bruges zijn de initiatiefnemers die het transportnetwerk ‘Warmtenetwerk Antwerpen Noord’ oprichtten. Zij leggen het eerste, ‘industriële’ deel van het warmtenetwerk aan. Dit loopt van Indaver Antwerpen tot aan het bedrijf Boortmalt, zo'n 10 kilometer verderop in de haven.

Boortmalt

Boortmalt heeft in Antwerpen de grootste mouterij ter wereld. Bij het moutproces zijn grote hoeveelheden warmte nodig. Door aan te sluiten op dit warmtenetwerk kan Boortmalt fors besparen op de hoeveelheid fossiele brandstoffen die zij verbruikt en vermindert zij haar CO2-voetafdruk.

Fluvius

In de nabijheid van Boortmalt voorziet Warmtenetwerk Antwerpen Noord een koppelpunt van waar het ‘residentiële’ netwerk zal starten.
Dit tweede deel voorziet gezinnen, scholen en publieke gebouwen van warmte.
Het  wordt gebouwd door Fluvius in opdracht van Stad Antwerpen.

Woonhaven

De woningen die bediend zullen worden door het warmtenet liggen in de Antwerpse wijken Rozemaai en Luchtbal en behoren tot het patrimonium van sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven.
Deze woningmaatschappij beschouwt duurzaamheid als een belangrijk element in het vernieuwen van haar woningen.

Vlaanderen

De Vlaamse regering kende aan het project een subsidie toe, zonder dewelke het financieel niet kon gerealiseerd worden.
Warmtenetten vormen een belangrijk onderdeel in de transitie naar een koolstofarmere en duurzamere energievoorziening.

Paul De Bruycker, CEO van Indaver

“Voor Indaver is afval geen eindproduct”, zegt Indaver CEO Paul De Bruycker. “De restwarmte uit de thermische verwerking van afval, leveren we aan Boortmalt en op termijn ook aan woonwijken, scholen en openbare gebouwen. Daarmee sluiten we de kringloop en bieden we een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Dit project is een voorbeeld van het engagement van de industrie om de klimaatdoelstellingen effectief mee te realiseren.”

Annick De Ridder, Voorzitter RVB Port of Antwerp-Bruges

 “Het verduurzamen van warmte is essentieel, zegt Annick De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges. Het warmtenetwerk Antwerpen Noord zal proceswarmte gebruiken om industrie maar ook om gebouwen in de stad te verwarmen, goed voor een vermindering van 80.000 ton CO2-uitstoot per jaar.”

Tom Meeuws, schepen voor leefmilieu Stad Antwerpen

“Met het Antwerpse stadsbestuur willen we de uitstoot op ons grondgebied halveren tegen 2030. Warmtenetwerk Antwerpen Noord is daarbij van essentieel belang”, zegt Tom Meeuws, schepen van Leefmilieu Antwerpen. “We helpen hiermee zowel gezinnen als industriële afnemers op weg naar klimaatneutraliteit. Door de aansluiting van de sociale woningen op de Luchtbal belichaamt dit netwerk als geen ander de sociale klimaattransitie die we zo belangrijk vinden.”

Yvan Schaepman, CEO van Boortmalt

"Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfsstrategie. We zijn vastbesloten om mee het verschil te maken. We maken werk van een reeks concrete doelstellingen in lijn met onze SBTi 1.5°C verbintenis om onze CO₂ footprint tegen 2030 te halveren. Maar, we gaan nog een stap verder en zijn nu al aan het kijken hoe we onze emissies naar ‘’0’’ kunnen brengen ver voor 2050. We geloven ook in de kracht van samenwerking om deze ambities waar te maken. Dit project past helemaal in deze aanpak en we zijn er bijzonder trots op, omdat Antwerpen onze grootste site is en ons hoofdkantoor hier gevestigd is.”

Wouter Gehre, algemeen directeur Woonhaven

“Samen met de doorgedreven vernieuwing van het patrimonium is de aansluiting op het stedelijk warmtenet één van de belangrijkste pijlers van het duurzaamheidsbeleid van Woonhaven Antwerpen“, zegt Wouter Gehre, algemeen directeur van Woonhaven. “Door de aansluiting van de woningen van Rozemaai en Luchtbal zal op termijn de verwarming van ca. 3.200 sociale woningen in het Noorden van Antwerpen CO2-vrij zijn. Door de samenwerking met de verschillende partners kan Woonhaven voor haar sociale huurders een eenvoudig bruikbaar verwarmingssysteem garanderen dat bovendien niet duurder zal zijn dan een klassieke verwarming op aardgas.”

Karel Van Butsel, afdelingshoofd Product Management Warmte bij Fluvius 

“Fluvius heeft een intens langetermijnpartnership afgesloten met de stad Antwerpen om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen door middel van de aanleg van een stadsbreed warmtenet. We zijn dan ook erg blij dat de partnerships met Indaver en Port of Antwerp in dit project ons de mogelijkheid geven om de duurzame restwarmte uit de haven in te zetten voor de Antwerpenaren en in het bijzonder de sociale woningen en appartementen van Woonhaven.”