EEN WARMTENET, WAT IS DAT?

Een warmtenet kan beschouwd worden als een centraal verwarmingssysteem voor een hele regio of stad. De bron is vaak restwarmte van een groot bedrijf die anders verloren gaat. De restwarmte wordt aangesloten op een buizennetwerk van waterleidingen. Deze leidingen brengen de warmte tot bij de gebruiker. Gezinnen en bedrijven kunnen gebruikers zijn van deze warmte.

Indaver is de eerste warmtebron voor het Warmtenetwerk Antwerpen Noord. Het bedrijf verwerkt industriële afvalstoffen in thermische verwerkingsinstallaties. Hierbij komt heel wat warmte vrij. Die wordt hergebruikt in de eigen bedrijfsprocessen en voor de productie van elektriciteit. Maar er blijft nog steeds restwarmte over ná die productie van elektriciteit. Die warmte kan dienen voor verwarming.

Kerncijfers

  • Lengte van het warmtenet: 10 kilometer tussen Indaver en Boortmalt. Vervolgens ca. 6km aan leidingen naar residentiële gebruikers
  • Jaarlijkse besparing van 35.000 tot 80.000 ton CO2
  • Capaciteit 60 MW

Open source

Bijzonder aan dit netwerk is dat het een ‘open source’ netwerk wordt: er wordt geïnvesteerd in reservecapaciteit om nieuwe leveranciers en/of afnemers van warmte in een latere fase te laten toetreden op het netwerk. Dit is het eerste open source netwerk dat in België gerealiseerd wordt.